Werkterrein

Als overheidsjurist weet mr. Pennekamp waar u zich aan moet houden, en ook waar de overheid, zoals een gemeente, zich aan moet houden.U kunt bij hem terecht met al uw vragen over regels en procedures van de overheid, maar hij is met name gespecialiseerd in het omgevingsrecht. Dat is het recht dat regelt wat er allemaal mag gebeuren in uw fysieke leefomgeving. Omgevingsrecht heeft bijvoorbeeld betrekking op:Omgevingsvergunningen

Als u een omgevingsvergunning krijgt van de gemeente, dan krijgt u toestemming om een bepaalde activiteit uit te voeren. Denk aan de toestemming om

  • iets te bouwen, iets te slopen,
  • een uitrit aan te leggen,
  • een boom te kappen,
  • een terrein te bestraten,
  • grond af te graven of te verhogen,
  • een monumentaal gebouw te schilderen
  • iets te doen wat het bestemmingsplan niet toestaat.meer over omgevingsvergunningen >>>

 

Bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen bepalen per perceel wat daar mag gebeuren. Dus onder andere waarvoor het perceel gebruikt mag worden en wat de bouwmogelijkheden daar zijn.


meer over bestemmingsplannen >>>> 

Handhaving

Van handhaving is sprake als de gemeente iets wil doen tegen een illegale situatie (bijvoorbeeld als iemand zonder vergunning iets heeft gebouwd). De gemeente kan op eigen initiatief tot handhaving over gaan, maar iedereen die er belang bij heeft, kan de gemeente hier ook om vragen. meer over handhaving >>>>

Rechtsbescherming

Als u er niet uit komt met bijvoorbeeld uw gemeente, dan kan mr. Pennekamp u helpen om uw gelijk te halen. Hij kan voor u een bezwaarschrift schrijven of, als het echt moet, zelfs voor u een procedure voeren bij de rechter. meer over rechtsbescherming >>>>