Uw leefomgeving en de wet

Het omgevingsrecht is het geheel van wetten, regels en procedures dat betrekking heeft op alles wat er in uw fysieke leefomgeving gebeurt. U wordt er vaak pas mee geconfronteerd als er concrete plannen zijn om de situatie in uw directe omgeving (op uw perceel of in uw straat of wijk) te veranderen.

U krijgt er bijvoorbeeld mee te maken als u zelf van plan bent om uw woning te verbouwen, een boom te kappen of een bedrijf te beginnen.Hiervoor zult u in veel gevallen een vergunning moeten vragen bij uw gemeente.

Het is ook mogelijk dat u met het omgevingsrecht te maken krijgt doordat anderen plannen hebben in uw omgeving waar u het niet mee eens bent.

Uw buren beginnen bijvoorbeeld een bedrijf aan huis waar u last van heeft, de gemeente wil drugsverslaafden opvangen in een pand in uw wijk of een projectontwikkelaar wil een appartementencomplex bouwen tegenover uw woning.

Tenslotte kunt u er ook mee te maken krijgen als u zelf de regels heeft overtreden en de gemeente hier (handhavend) tegen wil optreden.

Als u bijvoorbeeld illegaal iets heeft gebouwd, kan de gemeente u verplichten dit weer af te breken en als u een pand of een perceel gebruikt op een manier die niet is toegestaan op grond van het bestemmingsplan, kan de gemeente u verplichten dit gebruik te beëindigen.

Uw belangen beschermen

Omdat het omgevingsrecht uitgebreid en ingewikkeld is en u hier maar incidenteel mee te maken zult krijgen, is het niet gemakkelijk om een goed beeld van uw rechten en plichten te krijgen. 

Tel daarbij op dat u uw rechten kunt verspelen als u niet snel genoeg of niet goed genoeg voor uw belangen opkomt en u zult al snel de conclusie trekken dat u er goed aan doet om de hulp van een jurist in te schakelen, liefst één die op dit terrein z'n sporen heeft verdiend.

Specialist in omgevingsrecht

Pennekamp Juridisch Advies is gespecialiseerd in het omgevingsrecht, het terrein van het bestuursrecht dat betrekking heeft op, onder andere, bouwen, slopen, kappen van bomen, monumenten, milieu, bestemmingsplannen en de handhaving hiervan.

Pennekamp Juridisch Advies is in maart 2013 opgericht door mr. Renger Pennekamp. Hij heeft jarenlange ervaring bij de overheid met zaken die verband houden met bestuursrecht en omgevingsrecht. Als jurist die zeer goed is ingevoerd in alle relevante wet- en regelgeving kan hij u snel en vakkundig adviseren.

Betaalbare kwaliteit

Bij Pennekamp Juridisch Advies bent u aan het goede adres voor specialistische juridische hulp voor een scherpe prijs.